Училищата от Добрич и областта вече могат по-лесно да предлагат на своите ученици нови програми и предмети по актуални теми като програмиране и дигитални науки. Това е възможно чрез новата образователна платформа Буки.bg, която дава достъп на училищата до 15 готови цялостни програми, разработени уроци и материали, създадени от образователните организации „Училищна Телерик Академия“ и „Технократи“.  

150 безплатни абонамента за училища в цяла България 

Всички общински и държавни училища могат да кандидатстват за безплатни училищни абонаменти за Буки.bg и да въведат нови образователни програми още през следващата учебна година. За целта училищата трябва да попълнят формуляр за кандидатстване до 26 април на сайта www.buki.bg. 

Първите 150 училища, които попълнят формуляра, ще получат безплатен едногодишен абонамент, благодарение на дарители и партньори на „Училищна Телерик Академия“. 

“Качественото учебно съдържание е ключово за подобряване на образованието и изисква постоянна адаптация, за да отговоря на нуждите на учителите и учениците. Често учителите нямат времето и ресурсите да създадат нови учебни материали и програми по актуални теми, които да отговорят на интересите на учениците. Затова създадохме Буки.bg”, споделят Петър Шарков и Ивайло Бонев, изпълнителни директори на „Училищна Телерик Академия“. 

Как платформата помага на училищата и учениците 

Буки.bg осигурява достъп на училищата до напълно разработени авторски образователни програми с фокус върху дигитална грамотност, зелени технологии, програмиране и ключови умения за успешна реализация на учениците. Програмите могат да бъдат въведени в училище като допълнение към общообразователните предмети, като факултативни и избираеми дисциплини или извънкласни дейности и занимания по интереси. 

Платформата подкрепя училищата да използват новите програми като осигурява всички необходими материали и насоки за учителите, за да могат уроците да отговорят на нуждите и интересите на ученици. 

През учебната 2024-2025 г. ще са достъпни 15 програми, подходящи за ученици от III до XII клас и училища с различни профили и специалности. Програмите са разработени от експерти с опит като преподаватели и са провеждани в школи и училища в страната. Учителите споделят, че програмите са интересни и увлекателни за учениците, а материалите са добре подготвени и изискват минимална адаптация и усилия за преподаване. 

Буки.bg надгражда над 15-годишния опит на „Училищна Телерик Академия“ и „Технократи“ в разработването на съвременни програми, по които са обучени над 25 000 ученици в цяла България. От януари екипите на двете образователни организации работят заедно, за да засилят ефекта от своята работа и заедно да предложат по-голямо разнообразие от възможности за ученици, училища и учители в цялата страна. 

Платформата се реализира благодарение на стратегическо партньорство с Фондация „Америка за България“ и с подкрепата на общини, компании, частни дарители и партньори. 

„Училищна Телерик Академия“ в Добрич и областта

„Училищна Телерик Академия“ е лидер в провеждането на образователни програми в сферата на дигиталните технологии и програмирането за ученици от III до XII клас. През последните пет години организацията е обучила близо 150 деца и младежи от Добрич и областта през своите безплатни школи.