Четвърта лодкостоянка в местността Ъгъла в квартал „Сарафово“ изгради Община Бургас. Тя предоставя възможността за сезонно укритие на малки рибарски лодки, като капацитетът на съоръжението е 20 плавателни съда с дължина 6,5 м.

Лодкостоянката е оборудвана с вертикален кей на две нива. Предвидено е и съоръжение, осигуряващо пускането на вода на плавателните съдове, тяхното изваждане на сушата, както и за съхранение, за извършване на ремонтни дейности с авторемаркета.

Колонки за електрозахранване и водоснабдяване за нуждите на рибарите има в зоните за швартоване на лодките. Направено е и укрепване на бреговата ивица, изграден е вълнолом, който ще спира и теченията и навлизането на наноси в съоръжението.

Предвижда лодкостоянката да влезе в употреба в началото на май.  Цените, които собствениците на плавателни съдове ще заплащат, ще бъдат приети от Общинския съвет на предтоящата сесия. 

Проектът е част от политиката на местната администрация да подпомага рибарството и морското дело и е финансиран по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.