Извършват се дейности по текущ ремонт на пътните платна на ул.„Пиер Кюри”- пред официалния вход на градски стадион „Плевен” и на ул.”Майска”, която води до Гробищния парк до Стадиона.

На двете улици е извършено фрезоване и цялостно преасфалтиране, а отделни участъци с неравности по настилката в същия район са частично възстановени.


Дейностите ще продължат и в следващите дни при подходящи климатични условия.