Териториалните поделения на Националния осигурителен институт ще издават удостоверения за профилактика и рехабилитация до 20 декември 2023г. включително. 

Издаването ще се извършва при спазване на срока по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация, т.е. при дата на постъпване в изпълнителите на дейността не по-късно от 21 декември 2023г.

Средствата за направените разходи за диагностични и терапевтични процедури, нощувки и частична парична помощ за хранене на лицата по чл. 2, ал. 1 и 4 от Наредбата, постъпили след 21 декември 2023г., няма да се изплащат.