При ниска активност протича изборният ден във Варна. В морската община хората с право на глас са 283 442 души, като до 17:30 ч. до урните са отишли около 30,4 %, съобщи председателят на общинската избирателна комисия Велин Жеков. Заради многобройни запитвания от гласоподаватели той напомни, че изборният ден продължава до 20:00 ч., а при  при струпване на хора  пред секциите може да бъде удължен с един час.

Средно за Варненска област избирателната активност е 36,54 %. Най-висока тя е в Дългопол, Аврен, Ветрино и Суворово, а най-ниска - в Белослав, Аксаково и Провадия.

Аврен – 60,33 %

Аксаково – 46,6 %

Белослав – 44 %

Бяла – 53,53 %

Ветрино – 63,16 %

Вълчи дол – 53,31 %

Девня – 53,5 %

Долни чифлик – 51,3 %

Дългопол – 37,65 %

Провадия – 47,3 %

Суворово – 60,69 %

Изборният ден във Варна и в областта протича спокойно въпреки стотиците сигнали за нарушения. Почти всички от тях са се оказали неоснователни след направените проверки, обяви областният управител Стоян Пасев.

На един от кандидатите за кмет на Варна името е било заличено в залепените като образец бюлетини в няколко секции.

Досегашната кметица на село Николаевка неколкократно е била гонена от секцията членовете на комисията.