Водачът на лисата на ДПС за област Кюстендил Николай Златарски взе участие в представянето на  визията на ДПС за демографската политика в България. 
Събитието събра ключови фигури в националната политика, съпредседателят на ДПС г-н Джевдет Чакъров  и заместник председателят на ДПС Искра Михайлова, включително дългогодишния председател на комисията по социална политика в Народното събрание, д-р Хасан Адемов, и Йордан Цонев, заместник-председател на ДПС и председател на бюджетната комисия в парламента. 

Николай Златарски: Бъдещето на България са българските граждани

„Проведохме дискусия  за създаването на дългосрочни модели на демографска политика, като обсъждаме съществени въпроси като социална политика, финансова стабилност и предизвикателствата в здравеопазването“, заяви Златарски.

Николай Златарски: Бъдещето на България са българските граждани

За Движението за права и свободи водещ принцип е да бъде ЗАЕДНО С ХОРАТА!

Бъдещето на България са българските граждани.

Николай Златарски: Бъдещето на България са българските граждани

ДПС заявява, че единствен изход от демографската катастрофа на България е Координиран подход за ефективното управление на демографските процеси, който обхваща всички равнища на управление и всички участници в икономиката и обществото по демократичен и приобщаващ начин.

Икономическото развитие, социалните гаранции, личната и социалната сигурност, достъпът до здравеопазване, качественото образование и системи за квалификация и преквалификация, добрата инфраструктура, транспортната свързаност, екологичната ефективност и превенцията и адаптация към промените на климата, културата и културните институции са елементи от ефективна демографска политика.

Сред присъстващите яха представители на областни организации на ДПС, кандидати за народни представители и членове на Европейския парламент, както и лидери на граждански и академични дружества. 

Купуването и пордаването на гласове е престъпление!

 Водачът на лисата на ДПС за област Кюстендил Николай Златарски взе участие в представянето на  визията на ДПС за демографската политика в България. 
 

Събитието събра ключови фигури в националната политика, съпредседателят на ДПС г-н Джевдет Чакъров  и заместник председателят на ДПС Искра Михайлова , включително дългогодишния председател на комисията по социална политика в Народното събрание, д-р Хасан Адемов, и Йордан Цонев, заместник-председател на ДПС и председател на бюджетната комисия в парламента. 

„Проведохме дискусия  за създаването на дългосрочни модели на демографска политика, като обсъждаме съществени въпроси като социална политика, финансова стабилност и предизвикателствата в здравеопазването“, заяви Златарски

За Движението за права и свободи водещ принцип е да бъде ЗАЕДНО С ХОРАТА!

Бъдещето на България са българските граждани.

ДПС заявява, че единствен изход от демографската катастрофа на България е Координиран подход за ефективното управление на демографските процеси, който обхваща всички равнища на управление и всички участници в икономиката и обществото по демократичен и приобщаващ начин.

Икономическото развитие, социалните гаранции, личната и социалната сигурност, достъпът до здравеопазване, качественото образование и системи за квалификация и преквалификация, добрата инфраструктура, транспортната свързаност, екологичната ефективност и превенцията и адаптация към промените на климата, културата и културните институции са елементи от ефективна демографска политика.

Сред присъстващите яха представители на областни организации на ДПС, кандидати за народни представители и членове на Европейския парламент, както и лидери на граждански и академични дружества. 

Купуването и пордаването на гласове е престъпление!