Кметът на Варна Иван Портних провери ремонтните дейности, които се извършват в една от емблематичните сгради на Варна - сцена Филиал на ДТ "Стоян Бъчваров".

Планираните демонтажни работи вече са приключили, започват същинските строителни дейности, обясниха изпълнителите.

Предстои пълно обновяване на сцената, оркестрината, камерната и репетиционните зали. Изцяло ще бъдат променени интериорът на балкона, на главното фоайе, клуба на актьора.

Проектът предвижда още дейности по подмяна на ВиК и ел. инсталациите, осигуряване на необходимото осветление и озвучаване, оборудване и обзавеждане. Обектът е паметник на културата, а обновяването се извършва по проект на ОП "Региони в растеж", съгласуван с Националния институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/.

"Ще успеем да извършим обновяването на сцена Филиал, въпреки трудностите и инфлацията, която увеличи значително разходите за строителство. За съжаление, вече трета година правителствата не отварят новите оперативни програми. Това създава пречки за реализирането на много други проекти, включително на ремонта на Държавния куклен театър - Варна, който сме заложили в Плана за интегрирано развитие на общината", коментира кметът.