До края на сезона ще продължи лятната кампания на НАП за проверки в търговските обекти, която започна през юли. Към момента органи по приходите от звеното за фискален контрол във Варна са извършили 520 проверки, при които са установени общо 170 нарушения в търговски обекти в града и по цялото Северно Черноморие, отчитат от варненския офис на приходната агенция.

Основните нарушения на търговците са свързани с регистрирането и отчитането на продажбите.

Следи се за спазване на данъчно-осигурителното и трудовото законодателство. Целта е да се предотврати укриването на данъци и осигуровки при недекларирания труд и предпазването на работниците от вредите, които причинява за тях „заплатата в плик“.

При установени нарушения първата административна мярка е налагане на глоба, последвана от принудителна административна мярка - запечатване на търговски обект за срок от 30 дни, в зависимост от това дали нарушението е за първи път, а минималният период е 14 дни.

От началото на кампанията мярката „запечатване на търговски обект“ във Варна е приложена спрямо 4 търговци за период от 14 дни.

Съвместно с органите по приходи, осъществяващи фискален контрол, над 59 хиляди лева са иззети от варненските публични изпълнители, от касите на 62 търговски обекта, които имат просрочени публични задължения, но отказват да ги погасят в доброволния срок. До налагането на тази крайна мярка се стига, когато длъжниците разполагат с парични средства и  обороти и имат възможност да погасяват просрочените си задължения, но не го правят доброволно. Значими суми са иззети за погасяване на дълга на двама търговци, съответно 15 хиляди лева и 26 хиляди лева.

Практиката показва, че след първото посещение на служителите на Агенцията повечето търговци предприемат действия за обезпечаване на дълга и изплащането му. 

Още от Варна