Не е установено замърсяване на въздуха след аварията в завода „Агрополихим” в Девня. От РИОСВ-Варна съобщават, че са взети проби в районите на квартал „Повеляново” и село Страшимирово, като не са регистрирани превишения на пределно допустимите концентрации по контролираните замърсители.

Аварийната ситуация възникна на 1 декември в 12.50 ч., когато производството в цеха „Азотна киселина“ бе спряно поради задействана блокировка. Причината е дефектирала платка за входно-изходни сигнали на системата за управление.