90.3 % от домакинствата в област Смолян имат достъп до интернет в домовете си, сочат резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в региона през 2022 г.

Забелязва се ръст от 14.0 процентни пункта спрямо предходната година, сочат данните на Статистическо то бюро в Смолян. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта e на четвърто място в страната след София (столица), Хасково и Бургас.

През 2022 г. 82.3 % от лицата в област Смолян на възраст 16 - 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран ръст от 8.3 проценти пункта, а в сравнение с 2013 г. - ръст от 31.9 проценти пункта

През 2022 г. мъжете в областта изпреварват по активност жените при редовното използване на интернет като относителните им дялове са съответно 85.1 и 79.9%. 

Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, като 92.0% от лицата с висше образование, 86.3% от тези със средно образование и 55.1% от лицата с основно или по-ниско образование използват редовно глобалната мрежа.

Използване на глобалната мрежа за взаимодействие с административни органи и публични институции се наблюдава при 26.1% от лицата от област Смолян.