Вторият международен образователен форум „Качеството на образованието в условията на дигитална трансформация и спецификата на поколенията“ ще се проведе в периода 7-9 септември във Варна. Организатор на събитието е Община Варна в партньорство с Министерството на образованието и науката, Националното сдружение на общините в Република България и образователните институции в морската столица.

До момента за участие на място или онлайн са регистрирани над 200 експерти от 9 държави - България, Румъния, Финландия, Полша, Испания, Кипър, Гърция, Турция и Италия. Свои представители ще имат Съюзът на работодателите в системата на народната просвета, Сдружението на директорите в средното образование и Синдиката на българските учители.

Участниците ще споделят опит по теми, свързани с предизвикателствата и новата философия на образованието, обучението на децата, родени в ерата на дигитална трансформация, възможностите за повишаване качеството на образованието и съвременните модели на обучение.

Събитието е част от инициативата Варна - град на знанието, която има за цел да развива града като желано място за обучение и успешна професионална реализация.

Официалното откриване е предвидено за 7 септември в 9.30 часа в зала 1 на Икономически университет - Варна.