Това са жители на общината, родени във високосните години в периода от 1940 г. до 2020г.  Най-възрастният рожденик е дама, родена през 1940 г., а най-малките – две момчета, които са родени на 29.02.2020 г. В периодът попадат години, в които няма нито един рожденик -  2000, 2004, 2008 и 2016 г. Най-много бебета в Кюстендил са родени през 1968 г. – пет, от които всички са момичета.

 Жените, които празнуват рожден ден веднъж на четири години в Община Кюстендил са 19, а мъжете – 20.