Живко Желязков, изпълняващ функциите на Областен управител, съгласно Заповед № ЧР-04-25/26.09.2023 г., свика и проведе работна среща с представители на общините и Регионална дирекция „Социално подпомагане“ (РДСП) във връзка с подготовката на проект на Карта на социалните услуги на общините и областта, която ще е част от Националната карта на социалните услуги.

Директорът на РДСП Добрич Ирена Баирова заедно със Зорница Иванова представиха пред присъстващите проект на Картата, като Баирова подчерта, че той е изготвен на база направения анализ за услугите, които се предоставят от общините, както и на база на данните за потребителите на различните дейности. Коментирани бяха методи за финансиране на услугите, като Ирена Баирова припомни, че до 10 ноември всяка община трябва да изпрати в РДСП становище по проекта на Карта на социалните услуги и ако има различно виждане от заложените дейности и услуги в проекта – да изложи мотиви.

След обобщаване на мненията РДСП ще изпрати проекта на Карта на социалните услуги по общини за област Добрич в Агенция „Социално подпомагане“, които имат ангажимент да изготвят Национална карта на социалните услуги за 10-годишен период.