За началото на месец септември е планирано официалното откриване на реставрираната Синагога във Видин. Това стана ясно на пресконференция на общинското ръководство. Обектът ще представлява Културен център „Жул Паскин”.

На 4.09 от 14:30 ч. ще се състои официална церемония за откриването на Културен център "Жул Паскин", по проект "Реставрация и адаптация на Синагога - Видин в туристически обект "Културен център "Жул Паскин". 

Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-6.002 "Развитие на туристически атракции".

Покана за участие в церемонията е изпратена и до президента на Република България г-н Румен Радев.

Посрещането на гостите е от 14:00 ч., съобщиха от местната власт.

Реставрираната синагога ще изпълнява функциите на музей, изложбено пространство и многофункционална зала за концерти и други събития.

Проектът връща някогашното достолепие и красота на сградата в Крайдунавския парк, превръщайки я в културен център „Жул Паскин“ и допринасяйки за развитието на туризма в региона.