На 20 септември 2023 г. от 10:00 ч. ще се състои официалното откриване и освещаване на новата сграда за автоспирка в град Черноморец.

Новата сграда е едноетажна и в нея са разположени Туристически-информационен център, общо помещение и санитарни помещения.

Строителството на новата автоспирка бе планирано за началото на 2022 г., но се забави заради подписка от местни жители, в която се настоява старата сграда да не се събаря, а да бъде само ремонтирана. Извършеното обследване обаче показа, че това е невъзможно. От становището стана ясно, че конструкцията на сградата е в лошо техническо състояние и не отговаря на действащи норми и наредби. От месец октомври 2022 г. строителството стартира и към момента автоспирката вече е изградена.