На територията на област Враца изборният  ден започна нормално. Всички изборни секции охранявани от полицейски служители през нощта,  тази сутрин са предадени на  секционните избирателни комисии.

Служители на МВР осигуряват охраната на избирателния процес. В секциите  няма да  се допускат  лица употребили алкохол, въоръжени лица, или лица носещи предмети опасни за живота и здравето на гражданите. При необходимост, и след постъпило искане от страна на председател на секционнна  избирателна комисия, служителите на МВР ще окажат  съдействие  за възстановяване на реда и спокойствието в секцията.

Звено „Български документи за самоличност“  при ОДМВР- Враца, както и всички районни управления на МВР в област Враца  ще съдействат  на граждани, които не притежават  валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в днешния ден.

В дните от 22 октомври до настоящия момент, удостоверения за гласуване  са  издадени на 46  жители  на област Враца.