МУ Пловдив отпуска еднократна финансова помощ на студентите си от Украйна в размер на 300 лв., съобщиха от учебното заведение.  Освен това, те няма да плащат до края на летния семестър за общежитие. Допълнително МУ Пловдив осигурява 38 легла в студентските общежития за настаняване на семейства на студентите.  

Предстои среща на ръководството на висшето учебно със студентите от Украйна за идентифициране на най-належащите им потребности в тази бързо променяща се обстановка.