Община Ракитово добавя още един проект, който е одобрен и ще бъде финансиран, и изпълнен на територията на трите населени места в общината. Спечеленият проект "Подновяване, подобряване и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление на територията на община Ракитово" предвижда цялостно модернизиране на уличното осветление.  

Екип на общината работи по подготовката на проекта от пролетта и за целта извърши цялостно  обследване на уличното осветление, включително и чрез дрон  в трите населени места, за да изготви техническия проект. 

Финасирането е по Националния план за възстановяване и устойчивост, а срокът за изпълнение - 15 месеца. 

Община Ракитово е класирана в челната тройка от 82 български общини. Проектът предвижда подмяната на 1456 единични рогатки, над 2000 улични лампи и 270 паркови лампи. Ще заработи  система за мониторинг на уличното LED осветление. Ще бъдат монтирани три фотоволтаични системи по 10 кВ - по една за всяко населено място, което ще позволи най-малко 30% намаление на разходите. 

Съществуващите улични осветителни тела в населените места на община Ракитово са остарели и съществуващото улично осветление е енергийно неефективно и се използват газоразрядни източници на светлина. Предвижда се във всяко населено място да се изгради хибридна автономна електроцентрала за собствени нужди, свързана в паралел с електроразпределителната мрежа. Процесът на управление и съхранение на излишъка в батерийното стопанство ще е автоматизиран.