Загуба на ориентация, липса на инициатива,  невъзможност за използване на информацията и прилагане на уменията – това са само една част от последиците върху хората  от концентрацията на въглеродния диоксид в затворени помещения. Увеличаването  му във въздуха е негативна тенденция в световен мащаб. Хората трябва да са наясно и това  е целта на кампанията „Знаеш ли какво дишаш”, която е насочена към училища и детски градини. 

Вчера  в Монтана се проведе информационна среща по темата, с модератори Христо Атанасов и Юлиан Евтимов. Кампанията се подкрепя от община Монтана и бе открита с изказване на  кмета Златко Живков. 

„През последните години ние  изпълняваме радикални мерки за подобряване чистотата на въздуха и ефектът е осезаем, заяви Живков. Той представи резултатите от изпълнението на  два мащабни проекта по европейските програми „Околна среда” и „Лайф+”. Близо  3 800 домакинства в Монтана са одобрени за подмяна на старите печки и парни котли на дърва и въглища с нови отоплителни уреди на газ, ток и пелети. „Подобряването на състоянието на въздуха навън влияе и върху този които дишаме докато сме вътре в стаите и залите, където учим, работим, живеем”, каза още кметът.

Проблемът с качеството на въздуха в затворени помещения  има един друг по-притеснителен аспект, според Христо Атанасов. Оказва се, че малко хора знаят какво точно се случва. През последните пет години концентрацията на въглероден диоксид във въздуха се е увеличила близо два пъти. В класните стаи измерените нива в някои часови пояси през деня  са обезпокоителни, затова информационната кампания „Знаеш ли какво дишаш” е насочена към училищата и детските градини, качеството на въздуха в тях  и въздействието му върху детското здраве. Целта е  да се информират повече хора, да има реакция и  да се въведат съвременни технологии за наблюдение на температура, влажност и замърсяване във всяка класна стая.  Това е скъпо оборудване, но е важно за средата, в която се развиват нашите деца. Има възможности за финансиране по проекти, защитени пред предприятието за управление на дейностите по околната среда, както и пред частни зелени фондове.

Монтана е петият град, който се включва в инициативата „Знаеш ли какво дишаш?”. Засега са монтирани сензори за отчитане на качеството на въздуха в няколко стаи на ІV основно училище „Иван Вазов”. Дали други ще последват примера предстои да разберем.