Стартира проект за рехабилитация и модернизация на системите за външно 

изкуствено осветление на територията на община Чепеларе. Селата Павелско, Хвойна, Забърдо, Богутево, Зорница, Лилеково, Малево, Острица, Орехово, Проглед, Студенец и част от курорта Пампорово, ще имат вече модерно улично осветление. Предвижда се подмяна на осветителите в системите за външно изкуствено осветление с нови и добавяне на допълнителни ефективни LED осветителни. Освен това, предстои и подмяна и добавяне на нови стълбове за улично осветление на определени места, замяна на старите електрически захранващи табла (касети). Ще бъдат изградени и 2 бр. централизирани хибридни фотоволтаични станции, които да осъществяват електрозахранването на улични осветители. 

Това всичко ще стане факт благодарение на подписан договор между Министерството на енергетиката и Община Чепеларе, за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост. Проектът се финансира по линия на Национален план за възстановяване и устойчивост и  е на стойност 539 734,80 лв.

Срокът за изпълнение на проекта е 21 месеца, но не по-късно от 31 март 2025 г.