Днес, 30.10.2023 г., в Регионална библиотека „Любен Каравелов в Русе  беше открита изложба на фотоателие „Чудния свят през обектива“. Седем русенски ученици от уязвими групи представиха творбите си, които са резултати от специално обучение. Под ръководството на професионален фотограф в продължение на няколко месеца те се запознаха с фотографските жанрове, придобиха усета да подбират правилните настройки за постигане на въздействащи снимки и се учат да опознават себе си и околния свят с помощта на изкуството, обогатяват светоусещането си, откриват различни гледни точки. Днес децата получиха тематични подаръци, които да използват практично.  

На изложбата присъстваха г-жа Елена Минкова – ръководител на проекта, г-жа Диана Димова - председател на  сдружение „Център Динамика“ и психолог, г-н Мирослав Георгиев – ръководител на ателието,  ученици от  русенски училища, учители и гости.

Изложбата ще остане открита за посетители в продължение на месец, след което ще гостува в Основно училище „Йорздан Йовков“ и Основно училище „Иван Вазов“ в Русе.

Изложбата е своеобразен финал на първия етап от обучителния курс за деца от уязвими групи. Предстои през ноември 2023 г. да стартират занимания с втора група. Организаторите отчитат голям интерес, като до момента има записани 11 деца.

Фотографското ателие е инициатива на са Сдружение „Център Динамика“, партньор по проекта „Новатори в културното предприемачество и нови възможности за култура и изкуство в ревитализирана многофункционална зала на обществена библиотека“ на Регионална библиотека „Любен Каравелов“, финансиран по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с приоритетна ос „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1. "Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.