Последните четири години поставиха неколкократно обществеността пред поредица от кризи, както и политическа и финансова нестабилност. Независимо от това МК „БСП за България“ запази своята визия и решимост, така че Русе и общността ни да продължи да се развива. Сред основните приоритети, по които се работи и вече има реални резултати са градската инфраструктура, комуналните дейности, множество подобрени и нови социални услуги, както и важни въпроси за града на национално ниво.

МК „БСП за България“: Единение, компетентност, прозрачност и почтеност  - работещата формула за Русе

„Работихме усилено, за да подобрим чувствително комуналните услуги в града. През изминалия мандат направихме общинските предприятия по-силни – наехме нови служители, повишихме възнагражденията и закупихме десетки нови машини. Създадохме и специализирана бригада за ремонт на тротоари, след като години наред липсваха нужните специалисти. Така възстановихме емблематични за Русе места – градинките при Американското пазарче и зад площад Дунав, шадравана пред НЧ „Захари Стоянов“. Завършихме големия ремонт на алеите и осветлението в Парка на възрожденците и ремонтирахме междублоковите пространства на повече от 90 блока и кооперации в различните квартали. Вярвам, че комуналните дейности е необходимо да бъдат общински, а не поверени на външни фирми. Така имаме възможност за много по-голям контрол на качеството и навременното изпълнение на задачите. Опитът и ясната визия ни дава увереността, че имаме правилния подход да продължим да развиваме прекрасния ни Русе в модерен и умен град.“, каза Иван Иванов, председател на групата съветници на МК „БСП за България през изминалия мандат и кандидат от листата в настоящите местни избори.

„Не трябва да забравяме и инфраструктурата на града, която не беше подобрявана години наред. Успешно извършихме десетки ремонти на занемарени общински помещения и сгради, пенсионерски клубове, читалища, културни институти, детски градини и ясли. Завършихме успешно започнатите преди нас рискови инфраструктурни проекти с европейско финансиране – рехабилитацията на бул. „Липник“, „Трети март“ и Сарайския мост, ремонта на Пантеона, изграждането на кейовата стена, рехабилитацията на кея. Осигурихме над 22 млн. лв. общинско, национално и кредитно финансиране за мащабната програма за асфалтиране. Активно работим за подобряване на средата в кварталите, където не бе ремонтирано от години. Сключихме тристранни споразумения с ВиК и изпълнителите на Водния цикъл, по силата на които избрахме изпълнители, и правим основен ремонт на платната и тротоарите на 29 улици и участъци от улици в Русе и кварталите Средна кула и Долапите. Наша мисия и задължение е усилено да работим и  да подобряваме средата, в която живеем.“, коментира Йовчо Смилов, кандидат за общински съветник от листата на МК „БСП за България“ и съветник през изминалия мандат в Общински съвет – Русе.

„Социалните услуги са наш приоритет, защото знаем колко е важно хората да усещат подкрепа и да имат качествена помощ, независимо какъв е техния проблем. Подобрихме  и увеличихме предлаганите услуги и сме първенци в тази област по брой и качество на държавно ниво. Създадохме нови начини на подкрепа– социални жилища за работещи с ниски доходи, грижа за деца бежанци, за лица с деменция и с психични увреждания, както и за възрастни с физически увреждания. На всеки третокласник в Русе вече е осигурено от общината безплатно обучение по роботика и софтуерно кодиране в училище. Въведохме еднократна помощ при второ дете и близнаци и подкрепихме над 450 семейства. Наша кауза е да продължим и надградим вече успешно въведените практики, така че русенци да имат в наше лице един доверен партньор.“, допълни Биляна Иванова, кандидат за съветник от листата на МК „БСП за България“ и съветник през изминалия мандат в Общински съвет – Русе.

МК „БСП за България“: Единение, компетентност, прозрачност и почтеност  - работещата формула за Русе

„Русенската кауза е в нашите сърца. Чистотата на въздуха не е спирала да бъде в основата на работата ни. По наше настояване „Топлофикация Русе“ изгради сероочистваща инсталация. Поставихме видеонаблюдение на потенциални промишлени замърсители. Създаден бе екологичен кадастър с подробна информация за предприятията и веществата, които влизат и излизат от тях. Заедно с русенци неколкократно спирахме неподходящи инвестиционни намерения. Инициирахме срещи и успяхме да осигурим средства за ключови проекти, независимо от непрестанно сменящите се правителства. Русе бе посочен и за най-добрата локация за изграждане на третия мост над Дунав – решение, търсено и желано от гражданите и бизнеса години наред. С активността си привлякохме нови 4 световни компании в Русе. Многократно успяхме да спечелим пряко финансиране от Европейската комисия и други наднационални фондове. Преди четири години дадохме старт, но сме наясно още колко много работа имаме, за да подобрим качеството на живот на русенци.“, обобщи Пламен Рашев, кандидат за общински съветник от листата на МК „БСП за България“ и председател на Общински съвет на БСП – Русе.

С Русе в сърцата обединени, кандидатите за общински съветници на местната коалиция застават пред своите съграждани с ясна мисия – единни професионалисти, които чрез прозрачност и почтеност, работят за непрестанното развитие на Северната столица на България.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!