На 17-ти април 2024 година, прокурор Мирослава Митева и прокурор Добринка Матеева встъпиха в длъжност „зам. административен ръководител- зам. районен прокурор“ на Районна  прокуратура – Плевен. Актът за встъпване в длъжност бе връчен от г-н Владимир Радоев- административен ръководител- районен прокурор на Районна прокуратура- Плевен, който им пожела здраве и успех.

Двамата прокурори са назначени на длъжността с Решение  по Протокол № 14/03.04.2024 година на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет.

Прокурор Мирослава Митева е завършила  висше образование във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, специалност „Право“. Тя има над 20 години юридически стаж. Професионалната си кариера в органите на съдебната власт започва през 2016 г. като прокурор в Районна прокуратура гр. Елена. От 2018г. до настоящия момент заема длъжността прокурор в Районна прокуратура- Плевен, с ранг прокурор в „АП“.

Прокурор Добринка Матеева е завършила  висше образование в Русенски университет „Ангел Кънчев“ , специалност „Право“. Тя има над 20 години юридически стаж, от които над 19 години в органите на съдебната власт. През периода 2004г.-2006г. е заемала длъжността „следовател“ в ОСО при ОП Плевен. От 2006г. до настоящия момент заема длъжността прокурор в Районна прокуратура- Плевен, с ранг прокурор във „ВП“.