Министерството на енергетиката получава 1,6 млрд лева от държавния бюджет, за да изкупи дълговете на „Топлофикация” – София към „Булгаргаз” и БЕХ. Решението е взето на днешното заседание на Министерски съвет. Министърът на енергетиката Румен Радев обясни, че независимо от тези действия Топлофикация София си остава общинско дружество, но вече министерството ще е негов кредитор

Държавата ще финансира с милиард и 600 милиона лева министерството на енергетиката, за да може то да изкупи дълговете на Топлофикация София, обясни енергийният министър в оставка Румен Радев.

„Ние имаме в огромен размер натрупване и систематично задължение от страна на „Топлофикация“ - София към енергийния сектор за газови доставки. Тази неблагоприятна практика в крайна сметка води до внушителната сума от милиард и 600 милиона към групата български енергиен холдинг. Разбирате сами, че такава сума би могла да бъде ползвана в структурите ни в сектор енергетика за решаване на ликвидни въпроси.“, обясни Радев.

Радев уточни, че независимо, че държавата изкупува дълговете на Топлофикация София, дружеството ще си остане общинска собственост.

Енергийният министър коментира и решението на Народното събрание, според което Министерството на финансите трябва да върне 1 милиард лева във Фонда за сигурност на електроенергийната система.

„Коментираните в публичното пространство суми от типа на милиард и така нататък са несъстоятелни. Държа да подчертая ние и към момента в който водим този разговор имаме над 430 милиона лева налични във фонда за сигурност на електроенергийната система.“, допълни Радев.

Наличният буфер във Фонда ще се използва за компенсиране на битовите потребители след излизането им на свободния пазар.  Чрез дарение БЕХ ще внесе във Фонда  още 728 милиона лева. Енергийният министър обясни, че на практика за нуждите на Фонда не е необходимо от централния бюджет да бъдат пренасочени още 1 милиард лева, което би увеличило и бюджетния дефицит.