Ключова цел на Министерството на иновациите и растежа е да покаже капацитета на България през предприемаческата екосистема. Да дадем възможност България да се ребрандира – да бъде място, в което се създават иновации, място, в което интелектуалният капитал е развит и въз основа на научна и развойна дейност се разработват нови продукти и услуги, които да са в полза на решаването на глобалните предизвикателства. Това заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева на международния форум „Burgas Blue Summit and Innovation Expo“.

„Усилията на МИР ще бъдат насочени в развиване на добра синергия между науката и бизнеса, за да може потенциалът и капацитетът на България в сферата на иновациите да се комерсиализират на пазара“, каза още министър Стойчева. По думите й, с този капацитет и средствата, които са предвидени по линия на МИР, е налице истински ресурс, който да подкрепи процеса. Тя посочи, че до края на годината ще стартира изпълнението на процедури по двете европрограми, които управлява МИР – „Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) 2021-2027 с бюджет 2.14 млрд. лв. и Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027 с бюджет 3 млрд. лв.

„Европа трябва да обедини своите усилия в общ пазар, обща мрежа за иновационни долини и екосистеми, за да може да е конкурентоспособна на САЩ и Китай“, подчерта министърът на иновациите и растежа. По думите й, наред с малките и средни предприятия и предприемачите, трябва да бъдат подкрепени и университетите, научните центрове и всички, които работят в научните среди.

Министър Стойчева обяви, че за „сини иновации“ компании могат да кандидатстват по две процедури от ПКИП – за разработване на иновации с бюджет 127 млн. лв. и за внедряване на иновации с бюджет от 293 млн. лв. „По ПНИИДИТ се очаква до края на годината да отворим процедура за „Изграждане на национална мрежа от 12 иновационни хъбове” с бюджет от 67 млн. лв., по която също ще може да се кандидатства в посока на „синя икономика“, каза още тя.

В рамките на международния форум министърът на иновациите и растежа участва и в събитие, предназначено за насърчаване и развитие на иновативни стартъпи и технологични предприемачи.

Министър Стойчева посети още Бургаския свободен университет, където проведе среща с ръководството и разгледа учебно-материалната база. Бяха обсъдени възможностите за модернизиране на дигиталните зали за студентите. На срещата присъстваха проф. Мария Нейкова, областен управител на Бургас, зам.-кметът на града Йорданка Ананиева и проф. д-р Милен Балтов - ректор на Бургаския свободен университет.