На 14-ти май 2022 г., министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер, зам.-министърът на земеделието Иван Христанов и народни представители посетиха Медицински университет - Плевен.

Целта на посещението беше, гостите да се запознаят с високотехнологичната база на университета – 3D студио за обучение и наблюдение на оперативни интервенции в 3D формат през очите на хирурга; Симулационен център за обучение на симулатори в областта на ортопедия, гинекология, гастроентерология и хирургия и Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия.

Министър Лорер се запозна с техническите възможности на високотехнологичната апаратура и изследователите, работещи в новоразкритите лаборатории на Центъра за компетентност: лаборатория по геномна медицина и прецизна онкология, лаборатория по прецизна патология с приложение на методи на телепатология, морфометрия и телемедицина; лаборатория за 3D принтиране, моделиране и анализ.

Той изрази възхищение от изградената високотехнологична база и работещите в нея млади учени, пред които стои сериозното предизвикателство да я изпълнят със съдържание от научни разработки. А задачата на управленско ниво е да се подпомогне комерсиализирането на получените резултати чрез привличане на водещи компании или разкриване на стартъп и спин-оф компании.