Съдия Галя Вълкова от Софийския районен съд гостува на Дарик кафе за да разкаже за медиацията.

За първи път Държавната Агенция за Закрила на Детето инициира работна среща между Дирекциите „Социално подпомагане“ на територията на град София, съдии и медиатори. Срещата беше повече от наложителна заради ужасно многото бройки на въвличането на деца в родителски конфликти.

Пред няколко години е създаден Център за спогодба и медиация към Софийския районен съд.

Съдия Вълкова говори за медиацията като средства за подпомагане на страните обърнали се към съда.

Чрез медиацията страните се опитват да решат проблемите си без да се стигне до съдебната зала.

Чуйте: