Мечка нападна и уби крава край с. Безводно на община Черноочене в област Кърджали, потвърждават от РИОСВ – Хасково. Еко инспекцията ще предложи на МОСВ стопаните на убитото животно да бъдат обезщетени по Закона за лова и опазването на дивеча.


Сигналът за инцидента е подаден в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково от стопаните в началото на седмицата. Нападението е установено от комисия, свикана от Регионалната дирекция по горите-Кърджали.


„По безспорен начин установихме, че нападението над животното е на кафява мечка. Личаха следи от нокти по тялото на кравата, които са специфични и не може да са от друго животно, например вълк, както често се случва“, коментира експертът от РИОСВ - Хасково Владимир Трифонов, който участва в огледа.


Нападението е станало през деня, на пасище до водопада край селото. Безводно се намира в Родопите и през изминалите години е имало и други сигнали за появата на кафява мечка в района. Досега не са регистрирани случаи на нападение над хора.


Кафявата мечка е защитена от Закона за биологичното разнообразие. Европейската директива за опазване на местообитанията (Директива 92/43) изисква строга защита на вида, който е включен и в конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES).