Със заповед на министъра на здравеопазването от 6 март 2023 г. МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“  АД, гр. Смолян, е одобрена да извършва дейности по следдипломно обучение на лекари специализанти по 20 специалности, съобщи изпълнителният директор д-р Марин Даракчиев. 

В момента в болницата се обучават 13 лекари-специализанти по договор с Медицинския университет гр. Пловдив. За първи път млади медици ще могат да специализират в Смолян и по  специалностите "Детски болести", "Физикална и рехабилитационна медицина" и "Обща и клинична патология".

Лечебното заведение е одобрено да извършва дейности и за клинично обучение на студенти по медицина, както и клинично обучение на студенти от професионално направление „Здравни грижи“ по следните специалности : Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент. 

В момента се обучават три випуска студенти по специалност „медицинска сестра“ по договор с Тракийския университет в гр.Стара Загора.

„Традиция е обучението на студенти и специализанти в МБАЛ „ Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян. Десетки са преминалите през болницата млади лекари, които успешно са защитили специалност, повечето от които са останали да практикуват в болницата и региона“, каза още д-р Даракчиев. 

За лекари-специализанти ще бъде обявен конкурс.