Малко над 2% е била безработицата във Варна през октомври, като се забелязва леко повишение спрямо предходния месец. Това отчитат от Регионалната служба по заетостта.

В града броят на регистрираните безработни през октомври е бил 3473 – с 395 лица повече спрямо септември.

Равнището на безработица във Варненска област през десетия месец на тази година е бил е 3,4%, като се повишава спрямо предходния месец с 0,4 %. Броят на регистрираните безработни в областта е 6 770, с 804 повече спрямо септември.

През октомври в бюрата по труда от областта са били заявени 512 работни места. На първичния пазар са обявени 456 работни места. Най-много от заявените през месеца места са от сферата търговията (118), образованието (69), административни и стопански дейности (56) и хотелиерството и ресторантьорството (54).