Липсата на поддръжка извади от строя пожароизвестителните кули, които са монтирани в горските масиви в районите на Българо-Гръцката граница, в област Смолян.

Те бяха поставени преди години и предаваха реална информация на всеки десет минути до ситуационни центрове в службите по противопожарна безопасност в Смолян и в Ксанти, което от своя страна позволява своевременно да се реагира при горски пожар.

Те обаче не работят, тъй като няма кой да ги поддържа на този етап, информира директорът на Регионалната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Смолян, старши комисар Симеон Цървуланов. Той уточни, че са собственост на Областната администрация.

От своя страна областният управител Емил Хумчев заяви, че е запознат с проблема и се работи за неговото разрешаване.

Водим разговори с Южноцентрално държавно предприятие да ги предадем на тях, за да могат да ги поддържат и да ги ползват. От 15 кули, 13 са в изправност по принцип, но трябва поддръжка. Има две паднали“, добави Хумчев.

Кулите са с височина от 15 метра и са снабдени с видеонаблюдение и биха били много полезни, особено в периодите на засушаване и високи температури, което предполага възникването на горски пожари.