Район „Триадица“ е един от първите в София, които вече имат паспорти на кръстовищата. Инициативата е на кмета Димитър Божилов и зам.-кмета Руслан Баждеков.

Това са вид досиета, които съдържат информация за моментното им състояние, както и постоянно допълващи се и актуализиращи данни за направените промени.

Своеобразната картотека важи за всички кръстовища на територията на района, които се отнасят до уличната мрежа трети клас. Създаването на досиета на кръстовищата позволява на районната администрация да следи и коригира нередности особено около по-големите, където се създават предпоставки за възникване на пътнотранспортни произшествия.

Паспортизацията дава възможност да се направи характеристика на движението с цел неговата оптимизация. Досиетата на кръстовищата позволят също така да се създадат т.нар. „зелени вълни“, благодарение на които ще бъдат намалени задръстванията, ще се намали загубата на обществено полезно време, както и генерирането на огромни вредни емисии.

Най-опасните кръстовища на територията на район „Триадица“ са в центъра, където поради неправилно паркирани автомобили няма видимост и има голяма опасност от ПТП.