Консултациите за РИК Пловдив започват днес. От 10:00 часа е заседанието в Областна администрация с представители на парламентарно представените партии и коалиции за състава на комисията за града, а един час по-късно е за областта.

ЦИК вече определи месечното възнаграждение на членовете на РИК за подготовката и провеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. В районите с над 400 секции за председател възнаграждението ще бъде 1280 лв., за заместник-председател – 1210 лв., за секретар – 1210 лв. и за член – 1150 лв.

В райони с до 400 секции включително председателят получава 1150 лв., заместник-председателят – 1090 лв., секретарят – 1090 лв., а членовете – по 1030 лв.

Еднократното възнаграждение на членовете на СИК/ПСИК е в размер на 115 лв за председател, 100 лв. за заместник-председател, 100 за секретар и 85 лв. за член.

За получаването на устройствата за машинно гласуване, бюлетините и другите изборни книжа и материали, както и за подреждане на помещението за гласуване се изплаща допълнително възнаграждение в размер по 15 лв. на всеки участвал.