Окръжен съд – Русе обявява конкурс за рисунка, снимка, плакат или колаж на тема „Проблемите се решават с диалог, а не с насилие” за всички ученици от V до XII клас.

Към всяка творба трябва да се прикрепи следната информация: заглавие; име и фамилия, телефонен номер и имейл на участника; населено място, пълно наименование на училището, клас. Творбата следва да бъде разпечатана или нарисувана във формат А3, на картон, за снимка препоръчителна резолюция 1920 x 1280. Творбите може да предадете в кабинет 38А, ет. 2 в сградата на Съдебната палата (в срок до 20.10.2023 г. Телефони за връзка: 0898 462 554, 0899 899 296. За участие в конкурса не се допускат творби, които са плагиат, копие или част от работата на други автори.

Специално назначена комисия ще оцени творбите по недвусмисленото изразяване на личната позиция на автора, използването на подходящи графични и изразни средства, за постигане на убедителност и въздействие, както и удачно подбраните заглавия.

Класираните на първо, второ и трето място творби ще бъдат обявени, а авторите им – наградени, в Деня на отворените врати на 26 октомври 2023 г. в сградата на Русенската съдебна палата. Всички творби ще бъдат изложени в сградата на Съдебната палата. Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на Окръжен съд – Русе.