Осма научна конференция„Пауталия-велбъжд-кюстендил и прилежащите им територии през вековете” 5-7 октомври 2022 година ще се проведе в Кюстендил.

Научната изява се посвещава на 125-годишнината от създаването на музейната институция в град Кюстендил и 150 години от рождението на акад. Йордан Иванов.

Организатори са Регионален исторически музей

„Акад. Йордан Иванов” и община Кюстендил. Съорганизатори са Македонски научен институт научен архив на БАН.

Сред  научните доклади  и дискусии са включени: Един български дипломат с произход от Кюстендилската Колуш махала, Епистоларното наследство на акад. Йордан Иванов,

Мерки за разрешаване на българския бежански въпрос и средства за тяхното осъществяване в контекста на Закона за селскостопанско настаняване на бежанците (1920–1937 г.)

Миграции на населението, обитаващо Кюстендил през периода 1919 – 1946