Дневният ред на комисията включва обсъждането на теми за  социалното приобщаване на децата , мобилност на уменията и талантите, както и засилване на ролята на местните  и регионалните власти за закрила на децата.

Заседанието ще се проведе на 22 февруари в Алкона Италия.

Златко Живков е член на Комитета на регионите в Европейския съюз от  2007 г. В настоящия мандат участва в две комисии – комисията  по образование и култура и по Комисия по икономическа политика.