До края на юли т.г. фирма „Запрянови – 03“ трябва да изгради пречиствателната станция за водата в Брестовица, а до края на октомври 2024 г. и напорния водопровод на селото.

Осигуряването на чиста питейна вода за жителите на пловдивското село Брестовица е свързано с осъществяването на няколко проекта, за които хората чакат от години.  Рехабилитацията на водопроводната мрежа е обект първа категория по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и включва реконструкция на водопроводи към селото с дължина близо 5 км. (4917 m).

За рехабилитация на довеждащите напорни водопроводи в с. Брестовица е сключен договор с фирма „Запрянови – 03“ ООД. Изпълнението стартира на 30.04.2024 г., а срокът е 180 календарни дни от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка. Водопроводите към селото трябва бъдат свързани с нови тръбни кладенци в землището на село Йоаким Груево, община Стамболийски.

За реконструкция на водопровода от ПС Брестовица 3 до високата зона на с. Брестовица е издадено разрешение за строеж и е проведена процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Поради липса на средства във ВиК – Пловдив, на 16 април т.г. бяха сключени два договора за заем между „Български ВиК холдинг“ ЕАД и ВиК, по които се предвижда предоставянето на  необходимото финансиране за реализирането на обекта и за заплащане на ДДС.

Колко още ще чакат чистата вода жителите на Брестовица?

За подмяна на вътрешната водопроводна мрежа на селото, жителите на което от години нямат годна за пиене вода, до момента не са осигурени средства. 

МРРБ има възможност за финансово подпомагане на общините в рамките на  Закон за държавния бюджет за 2024 година за изпълнение на приоритетните обекти по Инвестиционна програма за общински проекти. Към края на април обаче няма предложени проекти от страна на община Родопи за вътрешната водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтовите настилки на уличната мрежа в селото, уточняват за Дарик радио от Министерството на регионалното развитие.

Към мерките за справяне с проблема с лошото качество на питейната вода в село Брестовица в процес на изпълнение е и проекта за изграждане на съоръжения за пречистване на водата, с цел отстраняване на мангана в нея. Изпълнител по този проект, който е на стойност близо 270 000 лв.,  отново е фирма „Запрянови – 03“. Според регистъра на обществените поръчки той трябва да приключи до 26 юли т.г.

След запитване на екипа на Дарик Пловдив от МРРБ ще изискат Регионална здравна инспекция - Пловдив и Изпълнителна агенция по околна среда да предоставят актуална информация за извършените анализи за качеството на питейната вода в село Брестовица през последните месеци.