Община град Добрич организира традиционния Коледен базар, който ще се проведе от 04.12.2023 г. до 02.01.2024 г. включително.

Заявления за участие ще се подават в периода от 13.11.2023 г. до 17.11.2023 г. включително, като всеки желаещ да участва в базара подава заявление за издаване на разрешение за търговска дейност на работно място „Икономическо развитие” в Центъра за услуги и информация – Община град Добрич. Заповедта и регламента можете да видите на съответния раздел на официалната страница на Община град Добрич.