Общинската избирателна комисия публикува имената на всички 51 съветници, които ще бъдат част от новия местен парламент във Варна. В списъка със сигурност ще настъпят промени след балотажите за кмет на морския град и за районни кметове. 

Как се разпределят местата в новия Общински съвет на Варна

Представители на 11 партии и коалиции ще са има в новия Общински съвет. Техните имена са:

ГЕРБ (18 съветници) - Иван Николаев Портних, Тодор Иванов Балабанов, Лидия Велик Маринова, Калин Колев Михов, Бранимир Николаев Балачев, Петко Кирилов Петков, Антоанета Здравкова Цветкова, Мартин Петров Андонов, Деян Костадинов Пейчев, Марица Димитрова Гърдева, Йордан Александров Павлов, Минко Нейков Христов, Юлияна Атанасова Боева, Мартин Светлозаров Байчев, Таня Маринова Василева, Кристиан Антонов Димитров, Николай Красимиров Георгиев, Станислав Георгиев Иванов;

Ако Иван Портних спечели кметския балотаж, на негово място ще влезе Людмила Николаева Колева-Маринова. 

БСП (8) - Анелия Димитрова Клисарова, Димитър Иванов Чутурков, Христо Бойчев Боев, Руслан Владков Влаев, Мартин Живков Златев, Огнян Василев Къчев, Иван Любчев Иванов, Мария Тодорова Тодорова. 

Анелия Клисарова е народен представител, а на балотажи за районни кметове участват Мартин Златев ("Аспарухово"), Огнян Къчев ("Приморски"), Иван Иванов ("Одесос") и Мария Тодорова ("Младост"). Следващите петима в листата на БСП, които биха могли да заемат техните места, са  Десислава Петрова Калоянова-Маринова, Димитър Стоянов Дичев, Георги Недков Кючуков, Виолина Минчева Богданова и Надя Кънчева Баналиева.

„Демократична България” (4) - Стела Димитрова Николова, Ивайло Христов Митковски, Николай Антонов Капитанов, Мария Иванова Ангелова-Дойчева; 

„Възраждане” (4) – Костадин Тодоров Костадинов, Цончо Томов Ганев, Николай Кръстев Костадинов, Георги Иванов Георгиев;

Ако Костадин Костадинов спечели кметския балотаж, на негово място ще влезе Юлиян Каменов Губатов. 

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” (4) - Красен Гошев Иванов, Даниел Христов Николов, Ахмед Сали Ахмед, Бисерка Йорданова Асенова;

ДПС (3) - Айше Мехмед Кадир, Румен Николаев Иванов, Адиле Сабриева Кямил;

„Воля” (2) - Светлозар Иванов Чорбаджиев, Щериана Валентинова Иванова;

ВМРО (2) – Николай Тодоров Евтимов, Венцислав Сивелинов Сивов;

СДС (2) – Янко Петров Станев, Стефан Стоянов Станев;

„Свобода” (2) - Генадий Христов Атанасов,  Велин Велинов Стоянов;

Земеделски народен съюз (2) - Светлан Костов Златев, Антон Христов Апостолов;