На проведено заседание, ръководено от областния управител Стефан Красимиров, Областният съвет по условия на труд разгледа постъпилите номинации за „Годишни награди за работодател, инвестирал в здравословни и безопасни условия на труд в област Враца“ за 2021 година.

В Областна администрация – Враца са постъпили 6 шест номинации, състезаващи се в три категории.

   В първата категория – „Инвестиция в подобряването на работната среда с цел опазване живота, здравето и работоспособността на работниците и служителите“, призът бе присъден на „МД EЛЕКТРОНИК“  - Враца.

  „МОДНА АГЕНЦИЯ „МИРАЖ“ ООД – Враца е работодателят, спечелил  годишната награда във втората категория  –  „Обучение на персонала, вкл. мотивационно, за познаване и спазване на здравословните и безопасни условия на труд“.

  „Въведена иновация в подобряването на условията на труд“ е категорията, в която годишната награда ще получи „СЕ БОРДНЕТЦЕ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД –  Мездра.

 Изборът на работодатели затрудни членовете на Съвета, които излязоха с единодушно становище, че работодателите: „ЛЕСТОПРОДУКТ“ ЕООД, „ЦЕНТРОМЕТ“ АД – Враца и „ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ“ ООД – Враца, отговарят напълно на критериите в категориите, за които са номинирани, и  ще получат поощрителни плакети.

Награждаването ще се състои в Областна администрация – Враца от 11:00 часа на 28 април – Международния ден за безопасност и здраве при работа.