Кметът на Русе Пенчо Милков проведе работна среща с президента на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидентите Тодор Капитанов, Даниела Алексиева и Огнян Атанасов, и Боянка Димитрова - председател на РС на КНСБ – Русе.

Повод за срещата бе стартът на националната кампания на синдиката, която цели да бъде защитено правото на сдружаване и договарянето на работните заплати. В рамките на кампанията ръководството на КНСБ предвижда да посети над 150 предприятия в цяла България.

„Ролята на синдикалните организации в обществения живот и процеси е неоспорима. Те водят изключително важна борба за интересите на работещите и се ангажират както с гарантиране на адекватни доходи, така и с подобряване условията на труд и осигуряване на благоприятна работна среда“, заяви кметът Пенчо Милков.

В разговора бяха обсъдени транспортните проблеми на фирмите, които наемат кадри от по-отдалечени населени места, службите за трудова медицина към фирмите, както и идеи за създаване на детски кътове и занимални за децата на служителите. Коментирани бяха и възможности за реализация на съвместни социални и здравни проекти между Община Русе и КНСБ.