Община Мездра напомня, че съгласно заповед на кмета на общината е забранено рязането, чупенето и увреждането на дървета при брането на липов цвят, растящи върху Общински поземлен фонд или в зелените площи на територията на общината - алеи, паркове, градини, тротоари и други площи, които са общинска собственост.

При констатиране на нарушения на виновните лица ще бъде съставян Акт за установяване на административни нарушения. 

Заповедта е издадена на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 26, т. 1 от Наредба за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мездра и чл. 27, т. 1 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мездра.

За оказване на съдействие при изпълнението на заповедта е уведомен началникът на Районно управление „Полиция“ - Мездра