Актуализацията на бюджета е най-важното, което 47-то Народно събрание трябва да направи,  заяви кметът на Монтана Златко Живков. 

 Като член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в България  той съобщи, че през миналата седмица са водени преговори с всички парламентарни групи. Местните власти настояват  за увеличаване на целевата субсидия за капиталови разходи,  на стандартите за издръжка в образованието,  на трудовите възнаграждения за хората в общинските администрации и за компенсиране на превозите. 

 Очакванията на Живков са  че за това ще бъдат заделени близо 300 милиона лева допълнително, което не е направено в  първоначалния проект за актуализация на Закона за държавния бюджет.

Кметът на Монтана ще участва в 150 сесия на Комитета на регионите в Брюксел тази седмица. 

 В петък изтича френското председателство на Европейския парламент и встъпва Чехия, според ротационния принцип.  В заседанието на Комитета на регионите се очаква да се включи комисарят по регионално развитие на ЕС. Живков ще  представи позицията на българските местни  власти по темата за санирането на жилищни и обществени сгради, и колко е важно то да продължи и  през новия програмен период след ценовия скок на енергоносителите.