На ХХVII –то общо събрание на Националното сдружение на общините в република България кметът на Монтана Златко Живков бе избран за член на Управителния съвет на организацията.

Номинираните кметове за състава на ръководния орган  бяха гласувани от  377 делегати от цялата страна.

Управителният съвет на НСОРБ  има 23-ма членове, които се избират с мандат за 4 години. Всички региони в страната имат свои представители. От Северозападния регион влизат кметът на Монтана Златко Живков и кметът на Враца Калин Каменов.

Кметът на Монтана Златко Живков е член на националното сдружение 24 години. Той е зам.-председател на Управителния съвет мандат 2007-2011 година. Член на управителния съвет от 2015 година досега.