Кметът Димитър Николов и представители на учителските синдикати в Бургас подписаха новия Колективен трудов договор в сферата на образованието. В документа са фиксирани най-новите параметри при условията на труд и заплащане в учебните заведения в условията на делегирани бюджети и самоуправление.

И двете страни са доволни от новия КТД. Според синдикатите в него няма отстъпление от досегашните постижения, но пък за поредна година има малък ръст в отделни параметри.

„Разчитам на вас да предложите как да бонифицираме преподавателите, които са активни и показват високи резултати. Трябва да се измисли справедлив критерий, който да бъде приет от всички и да измерва правилно кой и за какво да бъде награден. Разчитам на всички вас, професионалистите, ангажирани в бургаското образование, да продължите възходящата тенденция при резултатите от външните оценявания на бургаските ученици. Тези резултати са изключително важни за мен!“, каза кметът Димитър Николов по време на срещата си с представителите на синдикатите в образованието.

В днешното подписване на новия КТД участва и зам.-кметът Йорданка Ананиева.