Заседание на Комисията за класификация на язовирите на територията на област Хасково проведе днес заместник-областният управител Мартин Узунов за тази на територията на община Тополовград. 146 язовира там са включени в класификацията.


Тя се извършва съгласно данни и информация, предоставени от собствениците и местоположението на язовирите в Кадастрално-административната информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Проверката в КАИС е установила, че за всички землища с язовири има влезли в сила кадастрални карти, като комисията е отрази новите поземлени имоти със съответните идентификатори.


Задължение на собствениците е да предоставят в ДАМТН актуални документи за собственост и актуални скици на всички имоти, представляващи язовири или части на язовири, както и картите на уязвимите от заливане зони за язовири от първа висока степен на потенциална опасност, обясняват от хасковската областна администрация.