Стартирана е процедура по връщане на бившето летище „Узунджово“ от община Хасково на държавата, съобщи при отчета си за свършеното през 7-те месеца, като областен управител Катя Панева.


Договорът за бившето летище с общината е изтекъл в началото на 2022 г., като освен приют за кучета на този огромен терен не е направено нищо и не е инвестирано, а тревите са до кръста, посочи Панева. Тя допълни, че е дала двумесеч срок на хасковската местна администрация след решение на общинския съвет да започне прехвърляне на собствеността на летището на държавата.


Тя посочи още, че има много предложения за развитието на терена от 28 000 дка,  включително и за държавен буферен паркинг за границата. Имотът ще бъде подаден и към Агенцията за държавни инвестиции.


Катя Панева благодари на заетите в Областна администрация-Хасково за съвместната 7-месечна работа.

Сред акцентите в отчета си тя открои решаването на дългогодишния документален проблем с Извора на Белоногата, който ще бъде предоставен безвъзмездно на Община Харманли, предприетите мерки по отношение на ТЕЦ „Марица-3“ в Димитровград,подготвянето на доклад до МРРБ за необходимите ремонти на пътната и ВиК инфраструктура в областта, безвъзмездното предоставяне на МБАЛ-Хасково на линейка, закупена преди 10 години по проект, която ще бъде използвана за прегледи в труднодостъпни и отдалечени малки населени места. Като положителна тя отчете и инициативата си за регулярни срещи по места на кметовете на общини от областта и народните представители.