Пластмасовите пластики с електронни билети, които гражданите могат да ползват при пътуване в автобусите и тролейбусите  на градския транспорт, са удобни и пестят време. Това е най-добрият вариант за активно пътуващите, тъй като картите могат да се зарежда многократно, заяви Биляна Якова, ръководител на проекта за „Интегриран градски транспорт“ във Варна.

Всички машини за продажба на билети, които са монтирани по спирките на града, са заредени и с електронни карти. Картата се получава безплатно от машината и може да се презарежда при изчерпване на заложената сума. Към настоящия момент картите могат да се зареждат за 10 лв. Банкнотите трябва да са от 5 лв. или 10 лв. и да не са прегънати. Кредитът в картата е със срок на валидност 90 дни, след изтичането на валидността на кредита, сумата се запазва, но не може да се ползва докато отново не бъде презаредена картата.

След като се качи в превозното средство, всеки притежател на заредена електронна карта трябва да избере електронен билет от екрана на валидатора – за 1 лв., 1,20 лв. , 1,30 лв., 1.40 лв., 1.60 лв.,  2.00 лв., 2.10 лв.  или 3.00 лв.,  след което да валидира картата си на валидатора.

Успоредно с това остава възможността за пътуване с еднократни хартиени билети. Те могат да бъдат закупени от машините по спирките, които работят и са в изправност, както и от машините в самите превозни средства. При използване  на билетната система, ако възникнат въпроси, гражданите могат да звънят на телефон 0700 20 280, който дава връзка с дежурния служител по „Информация на пътуването“ в ОП „ТАСРУД“. Там се записва подаденият сигнал, прави се проверка и се връща обратна информация до гражданина. В момента се подготвят инструкции, които ще бъдат залепени на всички машини за продажба на билети в  пътните превозни средства и спирките.

По  проекта "Интегриран градски транспорт" е изградена и работи система за информация на пътниците в реално време. Това са електронни табла за  информация на пътниците, инсталирани по спирките, които са общо 84.  Допълнително в автобусите са инсталирани информационни табла, като същите са оборудвани с панели, на които  е изписана информация за пътниците (като: номер на линията, направление, име на следващата спирка).