Картелът срещу 'Сърце и Мозък' в Бургас се разпада. Делото пред КЗК срещу останалите антиконкурентни съзаклятници обаче продължава, защото сред най-тежките и уродливи нарушения на европейското право, застрашаващо самото съществуване на Европейския съюз за свободно движение на хора, услуги и капитали, вкл. свещеното право на избор на пациента, е създаването на картел за потискане на конкуренцията по качество. Двете по-малки болници в Бургас - „Лайф Хоспитал“ и „Д-р Маджуров“ - са изпитвали силни колебания още при присъединяването си към картела, съобщиха медиите. Читателите са интелигентни и могат непредубедено да видят истината: Европа си пробива път в здравеопазването на България.