Тази пролет дейностите ще бъдат извършени изцяло от служителите на стопанството –
горски надзиратели , администрация и доброволен труд.
На 28- ми февруари екипът на ДГС Монтана залеси 1 200 тополови фиданки
на площ от 20 дка в землището на с.Владимирово. Предстоят още много дни
усилена работа.
Директорът на стопанството, инж. Александър Александров изказва своите
лични благодарности към всички служители за ентусиазма и добре
свършената работа.